Om DicoNova

DicoNovas syfte

 

Målsättningen är att få varje adept att se ledaren i sig själv och sin utveckling, tron på den egna inneboende kraften och viljan att växa. Alla har ett syfte och en längtan och att få uppleva den insikten är avgörande. Arbetssättet utgår från psykosyntesen, där en av grundstenarna är att du redan har allt inom dig som du behöver för att utvecklas. Kunskapen kan vara svår att nå på egen hand, den ligger ofta bortom det dagliga medvetandet. Metoder som används inom psykosyntesen påskyndar och förstärker den naturliga utvecklingsprocessen.

Kia Snellman

 

Jag är diplomerad Psykosyntescoach och intresset för människor och personlig utveckling har alltid varit en av mina drivkrafter och det fick mig att aktivt söka efter en utbildning inom området.

 

Jag har ett stort intresse att möta människor, i en dimension av respekt, tillit och ledarskap. En viktig del av våra liv är relationer, således blir våra möten en viktig del i coachingen. I psykosyntescoaching får du ökad förmåga att hantera relationer, skapa egen trygghet och tillit som ger dig ökad balans i livet. Vilket i sin tur minskar känslor av otillräcklighet samt skapar en större förmåga att ta beslut utifrån dig själv. I livet möts vi ofta av en längtan att finna en djupare mening med livet och det kan du finna hos dig själv i coaching med psykosyntesen som grund.

Vill du veta mera? Tag kontakt!

E-post: kia@diconova.fi
Tfn: +358 40 770 2477